Oferta

 

OFERTA SERWISU ELEKTROFILTRÓW – USŁUGI TECHNICZNE


okPRZEGLĄDY, OCENA, NADZÓR TECHNICZNY REMONTÓW


 1. Planowanie przeglądów serwisowych i części zamiennych instalacji odpylającej.
 2. Kompletny przegląd, inspekcja wewnątrz i na zewnątrz instalacji mechanicznych i elektrycznych elektrofiltrów, włącznie z uziemieniem, zespoły prostowników, systemy sterowania i regulacji wysokiego napięcia. Kalibracja pyłomierzy.
 3. Przegląd instalacji odbioru pyłu z elektrofiltru.
 4. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu opracowanie szczegółowego raportu z dokumentacją fotograficzną wraz z wyszczególnieniem zalecanych prac naprawczych, zaleceń modyfikacji, a nawet modernizacji czy usuwania wad.
 5. Sprawdzenie izolacji, włazów, kanałów spalin i instalacji odpopielania przy użyciu kamery termowizyjnej NEC 7800 z sensorem podczerwieni 320×240 i laserem.
 6. Nadzór techniczny robót naprawczych, remontu, modyfikacji. Uczestnictwo w rozruchu.
 7. Szczegółowa kontrola wykonanych robót remontowych, czystości izolatorów i wnętrz. Próba wysokiego napięcia na zimno przy optymalnych parametrach prostowników, test sprawności układów sterujących oraz ich optymalizacja pracy.
 8. Dokonanie regulacji pracy elektrofiltrów, optymalizacja sterowników mikroprocesorowych po rozruchu i osiągnięciu nominalnych parametrów spalania.

okTROUBLE SHOOTING
– AWARIE, USZKODZENIA, DEFEKTY, ZMIANY W PROCESIE SPALANIA


 1. Diagnostyka awarii telefonicznie na podstawie wskazań mA i kV, oraz informacji.
 2. Diagnostyka awarii na obiekcie. Kontakt przez 24 h w nagłym przypadku awarii.
 3. Wewnętrzna i zewnętrzna inspekcja elektrofiltrów w celu wykrycia przyczyny usterki.
 4. Nadzór techniczny prac naprawczych na obiekcie.
 5. Optymalizacja pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych.
 6. Zharmonizowane z procesem nastawienie zespołów zasilających w systemie sterowania elektrofiltrów z możliwością pracy w reżimie ze spalaniem. Wdrożenie procedury przeciwdziałaniu niesprawności elektrofiltrów w zależności od zachodzących zmian w procesie spalania.
 7. Próba eksploatacyjna – testy i monitorowanie pracy elektrofiltrów.
 8. Raport techniczny z dokumentacją usunięcia przyczyny awarii lub niewłaściwej pracy.

okINŻYNIERIA PROJEKTU ELEKTROFILTRÓW


 1. Kwestionariusz informacyjno-techniczny elektrofiltra.
 2. Techniczne dokumenty przetargowe.
 3. Wymiarowanie elektrofiltra. Sizing.
 4. Dobór i akceptacja materiałów. Kontrola jakości i specyfikacja materiałów.
 5. Ewaluacja techniczna projektu i ofert, gwarancje. Wybór projektu oferty i dostawcy.
 6. Sprawdzenie i nadzór jakości i poprawności robót przy montażu i odbiorze.
 7. Testy przy rozruchu. Testy gwarancyjne. Testy i kontrole tuż przed upływem gwarancji.
 8. Modernizacje i modyfikacje elektrofiltrów. Części zamienne.

Recent Posts